Agenda

 Beste leden

Als bestuur van De Cultuurvogel hebben we besloten de tafelkeuring op 2 september niet door te laten gaan.

De oorzaak voor deze beslissing is geheel te wijten aan de situatie rondom Covid-19.

*De gezondheid van onze helpers, inzenders en keurmeesters – velen zitten in de risicogroep – staat voorop, en wij kunnen geen garanties bieden omtrent hun   

  gezondheid.

*De situatie rond het corona virus is erg onzeker en ook onzeker is welke maatregelen door de overheid en regionaal zullen worden genomen in de maand     

   September

Met vriendelijjke groeten,

namens het bestuur van de

Cultuurvogel,

Kees Schroevers

Oost-Souburg

voorzitterv

 


                    

                                                 

                               

                                             

                                  

                                                                              

                           

                                                        

 
 

   

 

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                                                                         

 

 

                  

        

 

 

 

 

 

 Alle activiteiten worden gehouden in de locatie bij de duivenvereniging elke eerste donderdag van de maand aanvang 19.30 Met uitzondering  van de maanden Juni Juli en Augustus

,,De Combinatie,, Het Zwin 2    4335JS    Middelburg

Route: stromenweg stoplichten bij brandweerkazerne richting het zuiden, dan na 50m links

na 200m aan de rechterkant bent U gearriveerd.