Informatie

De contributie bedraagt 27 euro per jaar.
Jeugdleden en donateurs 13.50 euro per jaar.
Contributie voldoen voor 1 maart i.v.m. afdracht aan de NBvV.
Betaling van de contributie bij voorkeur met machtiging op banknummer NL86 RABO 0150456662 t.n.v. de Cultuurvogel te Vlissingen.

Aanmelden als lid kan per email of per post.
Stuur Uw aanmelding naar de secretaris:

K Schroevers
Paspoortstraat 26

Oost-Souburg

0653616081

 

 

U kunt U natuurlijk ook opgeven bij een ander bestuurslid!

Uw lidmaatschap opzeggen dient voor 31 december te geschieden voor het jaar daarop.