Wie zijn wij...

 

 

Vogelliefhebbersverening ,,de Cultuurvogel,, is opgericht op 6 november 1964.

Aangesloten bij de NBvV. Code S28
Het totaal aantal leden bedraagt ongeveer 80 personen.
Daarnaast zijn wij als vereniging aangesloten bij de Nederlandse Bond van Vogelliefhebbers. De leden ontvangen iedere maand het prachtige maandblad Onze Vogels.
De vereniging organiseert 8 X per jaar een ledenvergadering
Daarnaast komt er ieder jaar minimaal 2 X een gastspreker om iets te vertellen over onze mooie vogelsport. Er wordt naar gestreefd om over zoveel mogelijk vogelsoorten iets te vertellen en te laten zien doormiddel van dia,s 
In de maand november (week 47) organiseren wij ieder jaar onze eigen Bijzondere Tentoonstelling.
Al deze gebeurtenissen houden we in onze locatie Het Zwin 2 te Middelburg